A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
4. nodaļa - lasīšana / 4.1. uzdevums

Lasi un atzīmē vai !

Apgalvojums
1. Liepāja ir zem Daugavas.
2. Vecrīga ir zem jūras.
3. Uz sienas ir galds.
4. Aiz jūras ir Zviedrija.
5. Latvija ir pie jūras.
6. Gleznas ir uz muzeja.
7. Zem mājas ir pagrabs.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika