A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
3. nodaļa - valodas lietojums / 3.9. uzdevums

Ieraksti vārdu atbilstošajā formā!

1. Mēs dzīvojam (liela) mājā.

2. Vakar es biju (lauki).

3. Es pašreiz (fotografēt) skaistu (pļava).

4. Rīt es (apmeklēt) Rīgu.

5. Vecpilsētā es redzēju (skaists) un (vecs) baznīcu.

6. Māris rīt (iet) uz (stadions).

7. Mēs vakar (iet) uz (baznīca).

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika