A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
3. nodaļa - lasīšana / 3.2. uzdevums

Savieno!

Sveika, Anna! Kā klājas?
Anna, vai tu esi mājās?
Ko tu vēlāk darīsi?
Vai tu vakarā būsi mājās?
Ko tu rīt darīsi?
Varbūt iesim rīt uz muzeju?
Tad līdz rītam!
Nē, vakarā es būšu teātrī.
Labi, apmeklēsim muzeju.
Nē, es esmu darbā.
Labdien, Inga. Paldies, labi!
Uz redzēšanos!
Es vēl nezinu. Varbūt rīt iešu uz kino.
Es iešu uz veikalu.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika