A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
10. nodaļa - lasīšana / 10.1. uzdevums

Lasi un atzīmē vai !

Dialogs...

Apgalvojums
1. Kārlim atvaļinājums būs vasarā.
2. Kārlis uz Franciju brauks ar automašīnu.
3. Francijā Kārlis kopā ar ģimeni būs sešas nedēļas.
4. Ēriks atvaļinājuma laikā būs laukos.
5. Ērika lauku māja ir Latgalē.
6. Ēriks brauks ekskursijā ar velosipēdu.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika