Kursa satura rādītājsGramatika

DIVSKAŅI. Novietojiet peles rādītāju uz divskaņa un noklausieties izrunu! Tad noklikšķiniet, lai izlasītu un noklausītos piemēru!
ДИФТОНГИ. Поместите указатель на дифтонге и прослушайте! Затем щелкните, чтобы прочитать и прослушать пример!