Kursa satura rādītājsGramatika

LATVIEŠU ALFABĒTS. Novietojiet peles rādītāju uz burta un noklausieties izrunu! Tad noklikšķiniet, lai izlasītu un noklausītos piemēru!
ЛАТЫШСКИЙ АЛФАВИТ. Поместите указатель на букву и прослушайте! Затем щелкните, чтобы прочитать и прослушать пример!