Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

5. nodarbības vārdu krātuve (1/4)

Roberts ir pilsētas centrā pie viesnīcas. Roberts is at the city centre outside the hotel.
Roberts no viesnīcas iet uz universitāti Parka ielā. From the hotel, Robert is going to the university in Park Street.
Viņš tur grib satikt draugu Oskaru. He wants to meet his friend Oskars there.
Roberts šķērso Saules ielu. Roberts is crossing Saules Street.
Viņš nonāk Brīvības laukumā. He reaches Brivibas Square.
Taisni pretī ir piemineklis. There is a monument right in front of him.
Pa kreisi ir preses kiosks. There is a newsstand on the left.
Roberts iet pāri Brīvības laukumam. Robert is crossing Brivibas Square.
Parka ielā viņš pagriežas pa labi. He turns right in Park Street.
Roberts iet pa Parka ielu. Robert is walking along Park Street.
Viņš iet garām pastam. He is going past the post office.
Pasts atrodas blakus universitātei. The post office is next to the university.
Universitāte atrodas pretī parkam. The university is opposite the park.
Pie universitātes Roberts satiek Oskaru. Robert meets Oskars at the university.
Pagriezieties pa labi / pa kreisi! Turn right/left!