Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

3. nodarbības vārdu krātuve (1/6)

Cik cilvēku ir jūsu ģimenē? How many people are there in your family?
Cik gadu ir jūsu sievai (meitai, dēlam, …)? How old is your wife (daughter, son, …)?
Cik gari ir viņa/viņas mati? How long is his/her hair?
Cik interesanti! How interesting!
Cik liels ir jūsu kaķis (suns, …)? How big is your cat (dog, …)?
Es dzīvoju viens/viena. I live alone.
Es esmu atraitnis/atraitne. I’m a widower/widow.
Es esmu šķīries/šķīrusies. I’m divorced.
Es esmu/neesmu precējies/precējusies. I am / am not married.
Ģimenē ir … cilvēki. There are … people in the family.
Kāda auguma sieviete viņa ir? How tall is she?
Kāda auguma vīrietis viņš ir? How tall is he?
Kādā krāsā ir jūsu …? What colour is/are your …?
Kādā krāsā ir viņa/viņas acis? What colour are his/her eyes?
Kādā krāsā ir viņa/viņas mati? What colour is his/her hair?
Kas ir jūsu ģimenes locekļi? Who are your family members?