Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

3. nodarbības vārdu krātuve (1/6)

Cik cilvēku ir jūsu ģimenē? Сколько человек в вашей семье?
Cik gadu ir jūsu sievai (meitai, dēlam, …)? Сколько лет вашей жене (дочери, сыну, …)?
Cik gari ir viņa/viņas mati? Какой длины его/её волосы?
Cik interesanti! Как интересно!
Cik liels ir jūsu kaķis (suns, …)? Какого размера ваш кот (собака, …)?
Es dzīvoju viens/viena. Я живу один/одна.
Es esmu atraitnis/atraitne. Я — вдовец/вдова.
Es esmu šķīries/šķīrusies. Я разведён/разведена.
Es esmu/neesmu precējies/precējusies. Я женат / не женат / замужем.
Ģimenē ir … cilvēki. В семье … человек (человека).
Kāda auguma sieviete viņa ir? Какого она (женщина) роста?
Kāda auguma vīrietis viņš ir? Какого он (мужчина) роста?
Kādā krāsā ir jūsu …? Какого цвета ваш/-и …?
Kādā krāsā ir viņa/viņas acis? Какого цвета его/её глаза?
Kādā krāsā ir viņa/viņas mati? Какого цвета его/её волосы?
Kas ir jūsu ģimenes locekļi? Кем являются члены вашей семьи?