Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

2. nodarbības vārdu krātuve (1/4)

Tā ir pilsēta. Это — город.
Pilsētā ir daudz māju. В городе много домов.
Es dzīvoju trīsstāvu (piecstāvu, …) mājā. Я живу в трёхэтажном (пятиэтажном, …) доме.
Kurā pilsētā (ielā, stāvā) tu dzīvo / jūs dzīvojat? В каком городе (на какой улице, на каком этаже) ты живёшь / вы живёте?
Kāda ir tava/jūsu adrese? Каков твой/ваш адрес?
Es dzīvoju … ielā ( … stāvā). Я живу на … улице ( … этаже).
Pirmajā (otrajā, trešajā, …) stāvā dzīvo … На первом (втором, третьем, …) этаже живёт …
Mana ģimene dzīvo … Моя семья живёт …
Es īrēju istabu (dzīvokli) pilsētas centrā. Я снимаю комнату (квартиру) в центре города.
Kur atrodas/ir …? Где находится/есть …?
Birojs (māja, …) atrodas/ir … Бюро/офис (дом, …) находится …
Vai jūs esat rīdzinieks (cēsnieks, valmierietis, …)? Вы рижанин (цесвайчанин / из Цесиса, валмиерчанин, …)?
Vai jūs dzīvojat …? Вы живёте …?
Kāds ir jūsu/tavs telefona numurs? Какой ваш/твой номер телефона?