Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

1. nodarbības vārdu krātuve (2/6)

Ļoti patīkami! It's a pleasure!
Mani sauc … My name is …
Mans uzvārds ir … My surname is …
Mans vārds ir … My name is …
No kurienes jūs esat? Where are you from?
No kurienes tu esi? Where are you from?
Paldies! Thank you!
Uz redzēšanos! Good bye!
Vai jūs runājat vāciski? Do you speak German?
Vai tu runā baltkrieviski? Do you speak Byelorussian?
Viņa ir meitene. She is a girl.
Viņa mācās skolā/universitātē. She goes to school/(a) university.
Viņi ir/nav pensionāri. They are/aren't pensioners.
Viņš ir/nav Roberts Vanags (pensionārs, policists, …). He is/isn't Roberts Vanags (a pensioner, a policeman, …).
Viņš/viņa strādā birojā / slimnīcā / policijā / tūrisma firmā. He/she works in an office / in a hospital / for the police / in a travel agency.