Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaVārdu krātuve

1. Izmantojiet lasīto un dzirdēto informāciju! Ierakstiet atbilstošo vārdu ir / nav!
     Use the information from your reading and listening tasks! Fill the gaps with the right word ir or nav!

Piemērs Uzdevums Pareizās atbildes
tiks parādītas, ja 3 reizes atbildēsit nepareizi.
Jānis Vanags policists. 1. Inga Vanaga ārste.
  2. Alise gide.
  3. Andris students.
  4. Laura skolniece.
  5. Oskars Millers žurnālists.