Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

1. nodarbības vārdu krātuve (2/6)

Ļoti patīkami! Очень приятно!
Mani sauc … Меня зовут …
Mans uzvārds ir … Моя фамилия …
Mans vārds ir … Моё имя …
No kurienes jūs esat? Откуда вы?
No kurienes tu esi? Откуда ты?
Paldies! Спасибо!
Uz redzēšanos! До свидания!
Vai jūs runājat vāciski? Вы говорите по‑немецки?
Vai tu runā baltkrieviski? Ты говоришь по‑белорусски?
Viņa ir meitene. Она — девочка.
Viņa mācās skolā/universitātē. Она учится в школе/университете.
Viņi ir/nav pensionāri. Они — пенсионеры / не пенсионеры.
Viņš ir/nav Roberts Vanags (pensionārs, policists, …). Он — Роберт Ванагс / Он — не Роберт Ванагс (пенсионер, полицейский, …).
Viņš/viņa strādā birojā / slimnīcā / policijā / tūrisma firmā. Он/она работает в офисе / больнице / полиции / туристической фирме.