Izlasiet tekstu! Veidojiet katram teikumam jautājumu!

1.
Raimonds Pauls dzimis 1936. gada 12. janvārī, Rīgā.
2.
No 1964. līdz 1971. gadam R. Pauls ir Rīgas estrādes orķestra vadītājs, vienlaikus diriģents un pianists.
3.
Festivāls “Ziņģe” norisinās katru vasaru dažādās Latvijas vietās.
4.
Daudzi no Raimonda Paula albumiem tiek izdoti arī citur pasaulē – Krievijā, Somijā un Japānā.