Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs!

  Pareizi Nepareizi
Raimonds Pauls ir dzimis Rīgā.
1958. gadā Pauls ir absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju.
No 1978. līdz 1982. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā operā.
Raimonds Pauls ir sacerējis mūziku sešpadsmit mūzikliem.
R. Pauls ir sacerējis mūziku vairāk kā 50 filmām un teātru izrādēm.
Daudzi no Raimonda Paula albumiem tiek izdoti arī citur pasaulē – Krievijā, Amerikā un Japānā.