Aizpildiet Jāņa anketu!

 

Biroja darbinieces datorekrānā redzams anketas fragments:

Pilsēta:
Dzīvesvietas adrese:
Pasta indekss:
Telefons: