Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaVārdu krātuve

5. Klausieties teikumu un atzīmējiet atbilstošo zīmējumu!
     Listen to the sentence and tick the right picture!