Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaVārdu krātuve

2. Izlasiet sludinājumu! Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs () vai nepareizs ()!
     Прочитайте объявления! Отметьте, правильно утверждение (Да) или неправильно (Нет)!