Learn Latvian!

 • Learning tools for children
  Games, interactive materials
  Atrodi burtus Atvērt
  Atrodi vārdus Atvērt
  Klausies un runā Atvērt
  Mācību un pārbaudes uzdevumi (Exercises and tests) Atvērt
  Video classes
  Tofiks mācās latviešu valodu (Tofiks is learning Latvian)

 • Learning tools for adults
  Website „Teach and learn Latvian” offers more than 50 tools for learning Latvian by way of self study. Here is our summary of the most used sources.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.