Pilsētas nosaukums
Klausies tekstu un sanumurē rindkopas!
Uz saturu
Jūrkalnes pagastā un Alsungas novadā dzīvo suiti. Suiti ir latviešu tautas daļa. Viņiem ir savas tradīcijas.
Suitu tradīcijas veidojās no 1574. līdz 1738. gadam. Alsungā dzīvoja muižnieku fon Šverinu dzimta. Viņi bija katoļticīgi un neuzticējās svešiniekiem. Fon Šverinu dzimta savos īpašumos aizliedza citu ticību izplatīšanu. Muižnieka zemnieki valkāja īpašus tērpus. Sievietes ģērba plati krokotus brunčus zilzaļsarkanā krāsā. Vīrieši valkāja pelēkus kamzoļus ar divrindu pogām. Alsungas un Jūrkalnes pagastā dzīvojošos cilvēkus apkārtējo novadu iedzīvotāji sauca par Šverinu svītu.
18. gadsimtā viņus sāka saukt par suitiem.
Suiti ir lieli dziedātāji. Viņu dziedātās dziesmas ir īpašas. Dziedātāji dalās saucējos, locītājos un vilcējos. Dziesmu iesāk saucēja. Viņa izdzied pirmā panta divas rindas un apklust. Pirmā panta divas rindas atkārto locītājas. Kopā ar locītājām, skanot ē, dzied vilcējas. Tā dzied tautasdziesmas un pašu sacerētas dziesmas. Pazīstamākās suitu dziedātājas ir Suitu sievas.
Suitu tautastērps ir krāšņs un krāsains. Suitu valodai ir raksturīgi saīsinājumi. Es redz nozīmē es redzu. Tu redz – tu redzi. Suitu valodā divskani au izrunā kā ou. Vārdu tauta suitu valodā izrunā kā tout.
2009. gadā suiti tika iekļauti UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā.
Pārbaudi!Notīrīt atbildes
Iepriekšējs Vēsture Pirmais uzdevums Otrais uzdevums Trešais uzdevums Ceturtais uzdevums Ģeogrāfija Pirmais uzdevums Otrais uzdevums Trešais uzdevums Ceturtais uzdevums Nākamais