Mācies

„Astro‘n’out”, Goran Gora

  Intervija ar mūziķiem Māru Upmani-Holšteini un Jāni Holšteinu-Upmani

Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas