Mācies

Toms Ērenpreiss

  Intervija ar velosipēdu restauratoru, „Ērenpreiss Original” īpašnieku

Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca

 

 

 

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas