Mācies

Havjers Fernandess-Kruss

  Intervija ar Spāņu kultūras centra
  "Seneka" direktoru Havjeru Fernandesu-Krusu
Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas