Mācies

Santa Vēvere

  Intervija ar veikbordisti,
  "bb wakepark" vadītāju Santu Vēveri
Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas