Mācies

Dr Rjo Nakai

  Intervija ar Vasedas Universitātes Politikas zinātņu
  un ekonomikas fakultātes zinātnisko līdzstrādnieku Dr. Rjo Nakai
Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas