Mācies

Havijers Garsija

  Intervija ar restorāna „Monhe Negro” īpašnieku Hosē Havjeru Mansuru-Garsiju

Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas