Mācies

Visams Rafaels

  Intervija ar ārstu traumatalogu-ortopēdu Visamu Rafaelu

Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas