Mācies

Ģirts Ķīnasts

  Intervija ar vēja tuneļa „Aerodium"
  instruktoru Ģirtu Ķīnastu
  • Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas