Mācies

Karuselis, Zīmuļu stāsti

Karuselis - Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
Zīmuļu stāsti - pasaku grāmata 

Video konsultācijas diasporas izlgītības darbiniekiem un vecākiem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas