Māci

LV ziņas (7.—12. klasei)

Filmā stāstīts par latviešu valodu kā valsts valodu, iepazīstināts ar institūcijām, kas stiprina valsts valodas nozīmi.
Filma veido skolēna izpratni par valodas nozīmi ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.
SIA "Interaktīvais parks"


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas