Māci

Ķīmija 9. klasei

Ķīmijas stunda 9. klasē, skolotājs Jānis Zvejnieks

Mācību stundas Ādažu Brīvajā Valdorfa vidusskolā


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas