Māci

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem

Skolotājas Lāsmas Cimeres lekcija


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas