Māci

Dabaszinības 5. klasei

Bilingvālā izglītība
1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
2. Ceļojums ar kartēm
3. Skaņa
 
Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas