Māci

Dabaszinības 4. klasei

Bilingvālā izglītība
1. Zvaigžņotā debess
2. Siltuma joslas
3. Kontinenti
4. Vielu pārvērtības
5. Ūdens aprite
 
Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas