Mācies

Vārdnīcas

"Tildes" datorvārdnīca internetā
Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi
Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīca
Daudznozaru terminoloģijas portāls
«Tildes» datorvārdnīca latviešu, angļu, lietuviešu, krievu, vācu valodai
Latviešu - angļu, angļu - latviešu tulkojošā vārdnīca
Bioloģijas terminu vārdnīca
TULKI.venta.lv
E-pupa. Tava valodas pasaule
Interaktīva vārdnīca krievu, angļu, franču, vācu valodā

Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca
autori: V.Skujiņa, Z.Anspoka, V.Kalnbērziņa, A.Šalme
Vārdnīca tapusi, lai atrisinātu nozarē aktuālos terminoloģijas jautājumus. Vārdnīcā ir 470 termini, to atlases pamatā ir vārdnīcas autoru izpratne par valodas didaktikas svarīgāko jēdzienu saturu.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas