Mācies

Vārdnīcas

 • "Tildes" datorvārdnīca internetā
 • Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi
 • Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīca
 • Daudznozaru terminoloģijas portāls
 • «Tildes» datorvārdnīca latviešu, angļu, lietuviešu, krievu, vācu valodai
 • Latviešu - angļu, angļu - latviešu tulkojošā vārdnīca
 • Bioloģijas terminu vārdnīca
 • TULKI.venta.lv
 • E-pupa. Tava valodas pasaule
 • Interaktīva vārdnīca krievu, angļu, franču, vācu valodā
 • Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca
  autori: V.Skujiņa, Z.Anspoka, V.Kalnbērziņa, A.Šalme
  Vārdnīca tapusi, lai atrisinātu nozarē aktuālos terminoloģijas jautājumus. Vārdnīcā ir 470 termini, to atlases pamatā ir vārdnīcas autoru izpratne par valodas didaktikas svarīgāko jēdzienu saturu.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas