Mācies

Valodu portfelis pieaugušajiem

Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0. Rīga : Talsu tipogrāfija, 2006. 16 lpp. ISBN 9984-9836-3-3

Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1 angļu valodā

Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1 krievu valodā

Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem: valodu pase. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : Madonas poligrāfists, 2006. 220 lpp. ISBN 978-9984-9836-7-7

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanas, mācīšana, vertēšana. Valodas pārbaude un testu izstrāde. Rīga : Dardedze hologrāfija, 2011. 80 lpp. ISBN 978-9984-815-50-3

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas