Mācies

Valodu portfelis bērniem

 

 Valodu portfelis

Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 latviešu valodā

Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 angļu valodā

 

 Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai

 
 Klausīšanās

A1 
Es saprotu pazīstamus vārdus un dažas ļoti vienkāršas frāzes, kad lēni un skaidri runā par mani, manu ģimeni un tuvāko apkārtni
A2 
Es saprotu atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kam ir saistība ar mani (piemēram, vienkāršu informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, dzīvesvietu, darbu). Es varu uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos, sludinājumos
B1 
Es saprotu galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamiem tematiem, ar kuriem es saskaros skolā, brīvajā laikā utt. Es saprotu radio un televīzijas raidījumu saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri mani interesē
B2 
Es varu saprast garu un pietiekami sarežģītu runu, ja temats ir pazīstams. Es saprotu gandrīz visu televīzijas raidījumos. Es saprotu gandrīz visu filmās runāto

 
 Lasīšana

A1 
Es saprotu pazīstamus vārdus un nosaukumus, kā arī ļoti vienkāršus teikumus, piemēram, paziņojumos, plakātos, katalogos
A2 
Es varu izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus. Es varu sameklēt konkrētu informāciju vienkāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos: sludinājumos, reklāmizdevumos, ēdienkartēs, sarakstos. Es varu saprast īsas un vienkāršas privātās vēstules
B1 
Es saprotu tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota valoda. Es varu saprast privātajās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un izteikto attieksmi
B2 
Es varu izlasīt un saprast pasakas, stāstus, rakstus žurnālos un laikrakstos

 
 Rakstīšana

A1 
Es protu uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, nosūtīt apsveikumu. Es protu uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, adresi
A2 
Es varu uzrakstīt īsas zīmītes un paziņojumus. Es protu uzrakstīt ļoti vienkāršu vēstuli
B1 
Es protu uzrakstīt vienkāršu tekstu par mani interesējošiem tematiem. Es varu uzrakstīt vēstuli, aprakstot savus pārdzīvojumus un iespaidus
B2 
Es varu uzrakstīt tekstu par mani interesējošiem tematiem. Es protu uzrakstīt vēstules par man nozīmīgiem notikumiem un iespaidiem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas