Mācies

Valodu portfelis bērniem

Valodu portfelis
 • Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 latviešu valodā
 • Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 angļu valodā
Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai
Klausīšanās
 • A1
  Es saprotu pazīstamus vārdus un dažas ļoti vienkāršas frāzes, kad lēni un skaidri runā par mani, manu ģimeni un tuvāko apkārtni
 • A2
  Es saprotu atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kam ir saistība ar mani (piemēram, vienkāršu informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, dzīvesvietu, darbu). Es varu uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos, sludinājumos
 • B1
  Es saprotu galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamiem tematiem, ar kuriem es saskaros skolā, brīvajā laikā utt. Es saprotu radio un televīzijas raidījumu saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri mani interesē
 • B2
  Es varu saprast garu un pietiekami sarežģītu runu, ja temats ir pazīstams. Es saprotu gandrīz visu televīzijas raidījumos. Es saprotu gandrīz visu filmās runāto
Lasīšana
 • A1
  Es saprotu pazīstamus vārdus un nosaukumus, kā arī ļoti vienkāršus teikumus, piemēram, paziņojumos, plakātos, katalogos
 • A2
  Es varu izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus. Es varu sameklēt konkrētu informāciju vienkāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos: sludinājumos, reklāmizdevumos, ēdienkartēs, sarakstos. Es varu saprast īsas un vienkāršas privātās vēstules
 • B1
  Es saprotu tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota valoda. Es varu saprast privātajās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un izteikto attieksmi
 • B2
  Es varu izlasīt un saprast pasakas, stāstus, rakstus žurnālos un laikrakstos
Rakstīšana
 • A1
  Es protu uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, nosūtīt apsveikumu. Es protu uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, adresi
 • A2
  Es varu uzrakstīt īsas zīmītes un paziņojumus. Es protu uzrakstīt ļoti vienkāršu vēstuli
 • B1
  Es protu uzrakstīt vienkāršu tekstu par mani interesējošiem tematiem. Es varu uzrakstīt vēstuli, aprakstot savus pārdzīvojumus un iespaidus
 • B2
  Es varu uzrakstīt tekstu par mani interesējošiem tematiem. Es protu uzrakstīt vēstules par man nozīmīgiem notikumiem un iespaidiem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas