Mācies

Gramatika

Tabulas
  • Tabulas gramatikas apguvei
  • Latviešu valodas darbības vārdu tabulas
    Autores: Ilze Auziņa un Gunta Nešpore
    Latviešu valodā darbības vārdi ir sarežģīta un vārdformām bagāta vārdšķira. Latviešu valodas darbības vārdu locīšana, vārdformu izruna sagādā grūtības ne tikai latviešu valodas apguvējiem, bet arī tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda. „Latviešu valodas darbības vārdu tabulas” ir vērtīgs uzziņu avots tiem, kas māca un mācās latviešu valodu, vēlas būt pārliecināti par gramatiski pareizām darbības vārda formām. 142 tabulas dos pilnīgu skaidrību par to, kā lokāmi aptuveni 940 darbības vārdi latviešu valodā. Tabulas ir ērtas lietošanai. Darbības vārdi sakārtoti alfabētiskā secībā latviešu, angļu un krievu valodā. Jebkurš darbības vārds ir ātri un viegli atrodams. Izdevumā ir iekļauti arī metodiskie norādījumi.
Lietotnes valodas apguvei

WEB versija Lociņš
Autori: Latviešu valodas aģentūra, SIA „DeskSoft”


Vingrinājumi latviešu valodas darbības vārdu apguvei


Izmantojot lietotni Lociņš, ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!) u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā, īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

Kā lietot lietotni Lociņš?

Latvian Nouns
Autors: Arnis Gross

Lietotnē Latvian Nouns atrodami vairāk nekā 20 000 latviešu valodas lietvārdi un īpašības vārdi, un dota to locīšana. Vārdi sakārtoti alfabēta secībā, turklāt lietotājs var atrast arī tulkojumu angļu valodā. Katram lietvārdam norādīta informācija par dzimti un piederību deklinācijai, norādītas atkāpes vārdformu veidošanā, ja tādas ir.

Latvian Verbs
Autors: Arnis Gross

Lietotne Latvian Verbs (Latviešu valodas darbības vārdi) ir vispilnīgākais uzziņu līdzeklis par latviešu valodas darbības vārdu locīšanu jeb konjugēšanu mobilajās ierīcēs. Izmantojot lietotni, iespējams iemācīties, kā lokāmi 1., 2. un 3. konjugācijas darbības vārdi darāmās un ciešamās kārtas dažādajās izteiksmēs, personas formās. Lieto tnē atrodamas ne tikai vairāk nekā 5000 darbības vārdu locīšanas paradigmas, bet arī darbības vārdu tulkojums angļu valodā.

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas