Mācies

Skolai

Elektroniskie materiāli interaktīvajām tāfelēm

 • Latviešu valoda 7. klasei
  Dace Konopecka, Iveta Marševska, Jolanta Zariņa, Ieva Zālīte
 • Latviešu valoda 8. klasei
  Simona Petrovica, Daina Rutkovska, Vija Sakova, Velta Šinkarenko
 • Latviešu valoda 9. klasei
  Liene Juhņevska, Sandra Kivleniece, Irēna Oše, Solvita Pošeiko
 • "Burti nāk!"
  Krāsojamā grāmata


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas