Mācies

Skolai

Elektroniskie materiāli interaktīvajām tāfelēm

Latviešu valoda 7. klasei 
Dace Konopecka, Iveta Marševska, Jolanta Zariņa, Ieva Zālīte

Latviešu valoda 8. klasei 
Simona Petrovica, Daina Rutkovska, Vija Sakova, Velta Šinkarenko

Latviešu valoda 9. klasei 
Liene Juhņevska, Sandra Kivleniece, Irēna Oše, Solvita Pošeiko

"Burti nāk!"  
Krāsojamā grāmata


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas