Mācies

Skolai

 • Klausies un runā


  1 1 1 1 1 133  

  Izdales materiāls fonemātiskās dzirdes un rakstītprasmes attīstībai 6 - 7 gadus veciem bērniem.
  Lasi un raksti!
 • 1. klase


  1 1 1 1 1 167  

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

 • 2. klase


  1 1 1 1 1 132  

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

 • 3. klase


  1 1 1 1 1 107  

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

Elektroniskie materiāli interaktīvajām tāfelēm

Latviešu valoda 7. klasei 
Dace Konopecka, Iveta Marševska, Jolanta Zariņa, Ieva Zālīte

Latviešu valoda 8. klasei 
Simona Petrovica, Daina Rutkovska, Vija Sakova, Velta Šinkarenko

Latviešu valoda 9. klasei 
Liene Juhņevska, Sandra Kivleniece, Irēna Oše, Solvita Pošeiko

"Burti nāk!"  
Krāsojamā grāmata


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas