Māci

Par latviešu valodu

Raksti
 • Lībiešu valodas ietekme latviešu valodā
  Gadu tūkstošiem plecu pie pleca te dzīvojusi un strādājusi Baltijas jūras somugru tauta lībieši un baltu tauta latvieši, pareizāk sakot, viņu senči. Arī pagātnē mūsu zemē ir bijusi divvalodība, un tās sekas atspoguļojas gan latviešu, gan lībiešu valodā (Rudzīte, 1994)
 • Latviešu literārā valoda un valodas kultūra
  Latviešu literārā valoda kā normēta visas latviešu tautas nacionālā valoda (augstākā forma). Literārās valodas un izlokšņu savstarpējā mijiedarbība. Literārās valodas runas un rakstu forma, to atšķirības un pazīmes. Latviešu literārās valodas normu avoti un kritēriji, normu vēsturiskā attīstība, normu varianti valodas praksē. Normu atspoguļojums gramatikās, vārdnīcās un citos normatīvajos avotos. Literārās valodas normu izpausme indivīda runā
  Autors: Dzintra Šulce
 • Lietišķo rakstu paraugi
  Autors: Dzintra Šulce
 • Problemātiskie gadījumi latviešu valodas lietojumā
  Autors: Dzintra Šulce
 • Dažas ar svešvārdu un svešu vārdu rakstību un izrunu saistītas valodas aktualitātes
  Svešvārdi un vienkārši sveši vārdi, ko mums nodrošina globalizācijas, politisku un ekonomisku procesu dinamikas, mūsdienu informācijas tehnoloģiju gadsimts, lielāko daļu lasītāju un klausītāju vairs nepārsteidz. Tie ir kļuvuši par mūsu leksikas neatņemamu sastāvdaļu
  Autors: Dite Liepa
Grāmatas
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi
  Grāmatā ir apkopota informācija par latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas un mācīšanās tradīcijām, mūsdienu praksi un nozares attīstības nākotnes perspektīvām
  Autors: Arvils Šalme
 • Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas