Māci

Diasporai un imigrantiem

Programmas un to papildmateriāli

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 99
 • Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 39
 • Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 36
 • Digitāls mācību materiāls "Mācību un pārbaudes uzdevumi" 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 108
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Skābi gurķi
  1 1 1 1 1 41
 • Mārtiņa gailīši
  1 1 1 1 1 17
 • Saule un Mēness
  1 1 1 1 1 23
 • Sī sesku, sū sesku
  1 1 1 1 1 17
 • Si si Sietiņš I un II
  1 1 1 1 1 10
 • Mēs ejam, mēs ejam...
  1 1 1 1 1 25

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 58
 • Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 39
 • Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 24
 • Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (darba lapas)
  1 1 1 1 1 15
 • Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas)
  1 1 1 1 1 13
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Ir jau visi mūsu bērni
  1 1 1 1 1 109
 • Savas acis izraudāju
  1 1 1 1 1 4
 • Beķercepti kliņģerīši
  1 1 1 1 1 8
 • Gani gani
  1 1 1 1 1 5
 • Bagātais un nabagais
  1 1 1 1 1 6
 • Es ar sauli saderēju
  1 1 1 1 1 10

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 26
 • Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (darba lapas)
  1 1 1 1 1 14
 • Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas)
  1 1 1 1 1 9

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 256
 • Latviešu valodas programma diasporai (2004)
 • Programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā
Mācību uzdevumi skolēnam
Skolotāja materiāls
Pārbaudes uzdevumi skolēnam
Materiāls skolotājam
Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
 • Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
  1 1 1 1 1 6

Bēgļiem un patvēruma meklētājiem


 • Latviešu valodas apguves programmas bēgļiem un patvēruma meklētājiem
  1 1 1 1 1 108
Metodiskie materiāli
 • Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi”
  Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.
 • „Ikviens ir gaidīts skolā!"
  Materiāls vienkopus piedāvā kopsavilkumu par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību un ir vērsts uz klasē pastāvošās daudzveidības izzināšanu un iekļaujošas vides veidošanu.
  Latvijas Cilvēktiesību centrs
 • Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs
  2010–2015
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei
  Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem
 • Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem.
 • Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē.
 • Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
 • Mācību līdzekļi
Mācību līdzekļi
 • „Stāsti te un stāsti tur!”
  Spēle stāstīšanas prasmju pilnveidei 8–12 gadus veciem bērniem
 • Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”
  7-9 gadi
 • Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”
  10–12 gadi
 • Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”
  13–14 gadi
 • Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi”
  12–14 gadi
 • Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”
  12–14 gadi
 • Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”
  12–14 gadus veciem bērniem
 • „Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!ˮ
  Lugu krājums. Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem
 • „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakāmˮ, 1. daļa
  8–12 gadus veciem diasporas skolēniem
 • „Zīmuļu pasakasˮ
  Uzdevumi 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Attēlu kartītes valodas mācīšanai „Sāksim runāt latviski!ˮ
  Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa „Laipa A1ˮ tematiem
 • Darba lapas „Labdien", 1. daļa
  Darba lapas, 7–9 gadi
  1 1 1 1 1 40
 • Darba lapas „Labdien", 2. daļa
  Darba lapas, 7–9 gadi
  1 1 1 1 1 37
 • „Latvija drauga acīm”
  Darba lapas, 6–9 gadi
 • „Latvija drauga acīm”
  Darba lapas, 10–12 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  Mācību grāmata, 13–18 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  E-kurss, 13–18 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  Metodiskie ieteikumi skolotājam
 • „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”
  Mācību grāmata, 12–14 gadi
 • Uzdevumi darbam ar mācību līdzekli „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”
 • Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš”
  Grāmatas recepšu gatavošanā piedalījās piecpadsmit dažādu nacionalitāšu pārstāvji – bērni, kas dzīvo Latvijā. Starp ēdieniem, kuru receptes iekļautas grāmatā, ir armēņu dolma, ēģiptiešu falafels, plovs tatāru gaumē, baltkrievu draņiki, ķīniešu pelmeņi un daudzu citu tautu tradicionālā virtuve. „Ēdienu pasaule ir tik daudzveidīga, tāpat kā tautas ziemeļos, dienvidos, austrumos un rietumos, kas šos ēdienus radījušas. Ikkatru no tiem nogaršojot, rodas sajūta, ka esi iepazinis arī šo dažādo tautu cilvēkus, kļuvis tiem tuvāks,” ieceri raksturo projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte un pateicas gan visiem, kas piedalījās ēdienu gatavošanā, gan projekta darba komandai. Fotogrāfiju autore ir Aija Bley, grāmatas mākslinieks – Rauls Liepiņš. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Grāmata izdota integrācijas projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” III posma ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).
Videolekcijas
 • „Kabata”
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem
 • „Karuselis”
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
 • Interaktīvās spēles
  www.valoda.lv sadaļas „Māci un mācies” interaktīvās spēles
 • „Māci un mācies”
  www.valoda.lv apakšsadaļa „Māci un mācies”
Diasporas skolotāju kursi 2016. gadā
 • Latviskuma saglabāšana
  Janīna Kursīte
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes
  Ginta Zalcmane
 • Vērtības 21. gadsimtā
  Ivars Ījabs
 • Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?
  Roze Stiebra
 • Dubultā identitāte – drauds latviskumam?
  Sandra Sebre
 • Citādi latviskais
  Valentīns Lukaševičs
Diasporas skolotāju kursi 2015. gadā
 • Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā
 • Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti
 • Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem
 • Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?
 • Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai
 • Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve
 • Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve
 • Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve
 • Ieskats folkloras vakarā
 • Diasporas skolotāju kursi 2014. gadā
 • Logopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai
 • Latviešu folkloras radoša apguve
 • Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana
 • Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē
 • Valodas un satura integrēta apguve
 • Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana
 • Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti
 • Starpkultūru izglītība
  Multikulturālā daudzveidība Latvijas skolās. Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās mācību darbā un skolas ikdienas dzīvē.
 • Skolēni
 • Pedagogi, 1. daļa
 • Pedagogi, 2. daļa
 • Salaspils 2. vsk., 1. daļa
 • Salaspils 2. vsk., 2. daļa
 • Rīgas 15. vsk.
 • Vecāki 
 • Ģimenes stāsts
 • Bērnudārzs „Saulīte", 1. daļa
 • Bērnudārzs „Saulīte", 2. daļa
Diasporas skolotāju pieredzes materiāli
 • Mārtiņš Putenis "Latvijas vēsture dziesmās".
  Materiāls sniedz priekšstatu par svarīgākajiem notikumiem un nozīmīgākajām personībām Latvijas vēsturē, saistot tos ar latviešu valodas, vēstures un mūzikas mācīšanu.
 • Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem" dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem
 • Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”
  Mācību programma 3–5, 6–10 un 11–18 gadus veciem bērniem un pasākumu scenāriji
 • Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”
  16 integrētu latviešu valodas nodarbību apraksti (apgūstamā leksika, uzdevumi, darba lapas, rotaļas u.c.) dažāda vecumposma diasporas bērniem
 • Daina Gross. Uzdevumi darbam ar Gundegas Sējas grāmatu „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”
  Uzdevumi 10–12 gadus veciem bērniem
 • L. Gēmute „Dēka ogulājā”
  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē
 • L. Gēmute „Dēka mežā”
  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē
 • L. Gēmute „Dēka lazdu kalnā”
  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē
 • L. Gēmute „Dēka gurķu dobē”
  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē
 • L. Gēmute „Dēka auzu laukā”
  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē
 • K. Putene. Mācību materiāls darbam ar skolēniem diasporā
 • I. Vallenberga. Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns „Nams”
  Mācību līdzeklis 10–16 gadus veciem diasporas skolēniem
 • G. Neimane. Spēles un uzdevumi latviešu valodas apguvei
  Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem
Vecākiem
 • Vecāki – bērna pirmie latviešu valodas skolotāji (2017)
  Informatīvs buklets diasporas vecākiem par daudzvalodības priekšrocībām un izaicinājumiem
 • Dzimtās valodas saglabāšana ģimenē: jautājumi un atbildes (2011)
  Autores: Ina Druviete, Vita Kalnbērziņa
Metodikas skola “PUPA"

Latviešu valodas aģentūras metodikas skola „PUPA” ir veidota ar mērķi sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanas jomā.

Metodikas skola nodrošina elektronisko izdevumu „PUPA”, katru izdevumu veltot mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Tāpat „PUPA” informē par LVA izdotajiem jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedz citu noderīgu informāciju.

„PUPA” 2019. gadā iznāk vienu reizi mēnesī, izņemot jūliju un augustu.

Tie, kuri aktīvi iesaistīties metodikas skolā (regulāri izpildīs mājasdarbus), gada noslēgumā saņems LVA apliecību. Mājasdarbus apkopos un atgriezenisko saiti sniegs LVA metodiķe Linda Krastiņa.

Plānotās metodikas skolas tēmas: tematiskā pieeja valodas apguvē; dažādas pieejas nodarbības plānošanā; valoddarbības veidi: rakstītprasme, lasītprasme, mutvārdu prasmes un klausīšanās prasmes; kā noteikt bērnu valodas līmeni; kā strādāt ar bērniem ar atšķirīgu valodas līmeni; vērtēšana; mācīšanās stratēģijas, mājasdarbi un vecāku iesaiste; lasīšanas veicināšana, spēles mācību procesā u.c. Aicinām ierosināt arī citas tēmas, sūtot tās uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. !

LVA metodisko izdevumu „PUPA” veido LVA galvenā speciāliste-metodiķe Vineta Vaivade un LVA metodiķes Liene Valdmane, Linda Krastiņa un Aija Otomere.

 • Tematiskā pieeja valodas apguvē 1/2019
 • Dažādas pieejas nodarbību plānošanā 2/2019
 • Runas darbības veidi. Klausīšanās 3/2019
 • Runas darbības veidi. Runāšana 4/2019
 • Runas darbības veidi. Lasīšana un rakstīšana 5/2019
 • CLIL jeb valodas un satura integrēta apguve 06/2019
 • Bērnu valodas prasmes līmeņi 7/2019
 • Runas darbības veidi. Rakstīšana 1/2020
Valodas līmeņu apraksti
 • Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis 7–10 gadus un 11–15 gadus veciem skolēniem
  Autori: Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme