Jaunumi februārī

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”
Intas Dreimanes-Riekstiņas „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem" ietver  mācību programmu trim dažādām vecuma grupām: 3–5 gadi, 6–10 gadi un 11–18 gadi, kā arī detalizēti izstrādātus pasākumu scenārijus: „Zinību diena”, „Ģimenes diena”, „Lietus”, „Miķeļdiena”, „Liepāja”. Apkopotie materiāli sniedz ierosmi daudzveidīgai latviešu valodas apguvei, integrē gan kustību rotaļas, gan radošas aktivitātes, paredz aktīvu bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku iesaisti.

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”


Kristīne Lauriņa.
„Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”
Kristīnes Lauriņas izstrādātā 16 nodarbību kopa diasporas nedēļas nogales skolām aptver vienu mācību gadu. Katra nodarbība paredz ne tikai diferencētu darbu dažāda vecuma bērniem, bet arī bērniem ar dažādu valodas līmeni. Vienojošais elements izaugsmes  mērīšanai – pašportreta (portfolio) veidošana gada garumā, apkopojot katrā nodarbībā paveikto vienuviet. Ietvertās tēmas, projekti: „Es esmu”; „Svētki, gadalaiki un laikapstākļi”; „Es lasu”; „Es dzīvoju”; „Es māku”; „Man patīk”; „Krāsas”; „Es un daba”; „Man garšo”; „Manas valodas”; „Ikdienas priekšmeti”; „Man mugurā ir”; „Prieki un bēdas”; „Es gribētu būt”; „Pasaku pasaule”; „Latvija”. 

Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas