Jaunumi martā

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”. 7-9 gadi
Mācību materiāls "Latvijas ABC" ietver interesantus mācību uzdevumus integrētai latviešu valodas apguvei. Zem katra latviešu alfabēta burta slēpjas kāda tēma, piemēram, burts B aizved mūs uz bibliotēku, burts O māca orientēties apvidū, taču burts Š ir visgardākais burts, jo ļauj mums iepazīt šokolādi!

Materiāls papildināts ar sadaļu Metodika skolotājiem.
Autori: L.Krastiņa, I.Dzene, Z.Dambe, L.Valdmane

Saite uz materiālu


Izstrādāts latviešu valodas apguves pašmācības rīks „e-Laipa”
Latviešu valodas aģentūra (LVA) līdz šim pieejamo elektronisko latviešu valodas apguves materiālu klāstam pievieno jaunu, daudzveidīgu pašmācības rīku A1 un A2 valodas līmeņa apguvei e-Laipa www.elaipa.lv. Tas paredzēts latviešu valodas apguvei jauniešiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem.
Pašmācības rīka autori: Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Maija Berķe, Vineta Vaivade un Arvils Šalme.

Saite uz materiālu


Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem" dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem
Māra Muktupāvela materiālā „Izzinošas spēles par augiem" radošā veidā piedāvā iepazīt 30 augus, kas aug Latvijā un līdzīgos platuma grādos. Neparastais ir tas, ka visu šo augu nosaukumi veidoti no vairākiem vārdiem, piemēram, vārdi kaķisun pēdiņas kopā veido ārstniecības auga kaķpēdiņa nosaukumu. Spēļu mērķis ir rosināt interesi par augiem un to iepazīšanu, atpazīšanu dabā, kā arī augu nosaukumu veidojošo vārdu pamatnozīmes saskatīšanu. Materiālā ietvertas ne tikai spēles, bet arī plašs, integrēts izziņas materiāls, fotoattēli, kā arī metodiski ieteikumi spēļu diferencētai izmantošanai.

Saite uz materiālu


Iznāk mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 mācību grāmata
Latviešu valodas mācību līdzeklis pieaugušajiem „Laipa. B1” ir turpinājums mācību līdzeklim „Laipa. A1” un „Laipa. A2”.

Mācību līdzeklī ir 10 nodaļas, kas saturiski turpina un pilnveido mācību līdzekļa „Laipa. A1” un „Laipa. A2” tematiku. Mācību līdzeklī ir gramatikas pielikums, klausīšanās teksti un pārbaudes uzdevumu atbildes. Latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem „Laipa. B1” ir veidota atbilstoši LVA (autori Arvils Šalme, Ilze Auziņa, Maija Berķe, Vineta Vaivade) izstrādātajiem latviešu valodas prasmes līmeņiem un izmantojama kopā ar darba burtnīcu B1
 

 

 Mācību grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas