Videomateriāli

Jaunumi februārī

Intas Dreimanes-Riekstiņas „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem" ietver mācību programmu trim dažādām vecuma grupām: 3–5 gadi, 6–10 gadi un 11–18 gadi, kā arī detalizēti izstrādātus pasākumu scenārijus: „Zinību diena”, „Ģimenes diena”, „Lietus”, „Miķeļdiena”, „Liepāja”. Apkopotie materiāli sniedz ierosmi daudzveidīgai latviešu valodas apguvei, integrē gan kustību rotaļas, gan radošas aktivitātes, paredz aktīvu bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku iesaisti.
Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”

Kristīnes Lauriņas izstrādātā 16 nodarbību kopa diasporas nedēļas nogales skolām aptver vienu mācību gadu. Katra nodarbība paredz ne tikai diferencētu darbu dažāda vecuma bērniem, bet arī bērniem ar dažādu valodas līmeni. Vienojošais elements izaugsmes mērīšanai – pašportreta (portfolio) veidošana gada garumā, apkopojot katrā nodarbībā paveikto vienuviet. Ietvertās tēmas, projekti: „Es esmu”; „Svētki, gadalaiki un laikapstākļi”; „Es lasu”; „Es dzīvoju”; „Es māku”; „Man patīk”; „Krāsas”; „Es un daba”; „Man garšo”; „Manas valodas”; „Ikdienas priekšmeti”; „Man mugurā ir”; „Prieki un bēdas”; „Es gribētu būt”; „Pasaku pasaule”; „Latvija”.
Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”

Pārbaudes uzdevumu piemēri ir veidoti atbilstoši mācību līdzeklim “Laipa A1”. Latviešu valodas apguvējam ir iespēja pārbaudīt savas klausīšanās, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes un sagatavoties valodas prasmes pārbaudes eksāmenam. Pārbaudes uzdevumu piemērus var veikt gan individuāli, gan mācību nodarbību laikā pārī vai grupā, pēc uzdevumu veikšanas pārrunājot kļūdas un nesaprotamos gadījumus. Pie atsevišķiem uzdevumiem ir norāde uz mācību grāmatas tabulām.
Pārbaudes uzdevumu piemēri ir atrodami šeit.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas