Videomateriāli

Jaunumi janvārī

Cienījamie latviešu valodas apguvēji un skolotāji!
LVA portālā „Māci un mācies latviešu valodu” ir ievietotas mācību grāmatas Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 piecas nodaļas:
Nekad nav par vēlu
Starp savējiem
Dzīvesvieta
Kad beidzas darbadiena…
Skaistums un veselība
Piektās nodaļas beigās atrodami klausīšanās teksti, gramatikas tabulas un nodaļu Pārbaudi sevi! atbildes.
 
Ir iznākusi arī mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 darba burtnīca.
 
Latviešu valodas apguvei B1 līmenī var izmantot 2018. gada beigās izdoto LVA mācību līdzekli „Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums II” (var iegādāties LVA, Lāčplēša ielā 35–5).
LVA portālā „Māci un mācies latviešu valodu” latviešu valodas apguvei B1 līmenī var izmantot šādus materiālus:
Latviešu valodas apguve (B līmenis)
 
Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi B1, B2 pakāpei
 
Pašnovērtējums B1 un B2
 
Lasīšanas teksti B1 un B2
 
Rīgas detektīvs (klausīšanās, lasīšana, uzdevumi)
 
Intervijas
 
Videoekskursijas
 
Tradīcijas
 
Lai Jums veicas!


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas