Jaunumi janvārī

Ļoti bieži no diasporas skolotājiem izskan lūgums pēc bērnu ludziņām, kuras varētu izmantot gan valodas nodarbībās, gan dažādos svētkos. Daira Liepiņa, pirmsskolas un sākumskolas speciāliste, ir uzrakstījusi 14 ludziņas par dažādiem notikumiem un svētkiem, kā arī piedāvā metodisku materiālu, kā mācīties spēlēt teātri.

Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!

 

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Videomateriāls iepazīstina ne tikai ar skolotāju darba pieredzi, bet arī valodas apguvējiem piedāvā atbildes uz jautājumu „Kā labāk iemācīties valodu?”. Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls sarunas formā. Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar izmantojamajām metodēm, ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi faktori veicinājuši latviešu valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta tie citu dzimto valodu runātāji, kam latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas valodu un kas veiksmīgi integrējušies Latvijas dzīvē.

Ceram, ka šie piemēri palīdzēs pārvarēt sākotnējās bailes no latviešu valodas apguves un vienos mūs.

Filmas ir tapušas Latviešu valodas aģentūrā, īstenojot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū.

Īpaša pateicība radošās aģentūras „Tribe” komandai.

Dzīvojot Latvijā – latviski


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas