Jaunumi decembrī

Cienījamie diasporas skolotāji!
 
2017. gada sākumā mēs (diasporas skolotāji kopā ar LVA) iesākām jaunu tradīciju – diasporas skolotāju veidotu mācību un metodisko materiālu apkopošanu un publicēšanu portālā „Māci un mācies latviešu valodu”.  Mācību un metodiskie materiāli ir domāti dažādu vecumu diasporas skolēniem ar dažādu latviešu valodas apguves līmeni. Paldies diasporas skolotājiem – Intai Dreimanei-Riekstiņai, Dainai Grosai, Kristīnei Lauriņai, Guntai Neimanei, Kristīnai Putenei, Inesei Vallenbergai – par uzticēšanos, darbīgumu, pacietību un neatlaidību! 
 
Pašlaik portālā ir ievietots Ineses Vallenbergas darbs „Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns Nams”. Drīzumā publicēsim arī pārējo skolotāju sagatavotos mācību līdzekļus.
Lasiet, vērtējiet un izmantojiet!
 
LVA galvenā speciāliste Vineta Vaivade
 
 
Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi divus jaunus mācību materiālus diasporai un citiem interesentiem – „Uzdevumi darbam ar pasaku grāmatu „Zīmuļu pasakas”” un „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām”. Tie ir domāti 7–12 gadus veciem skolēniem klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidei. Uzdevumu sagatavošanā ir izmantotas pasaku grāmatas „Zīmuļu pasakas” un „Pasaku kalendāra” pasakas. Mācību materiālus var izdrukāt un kopēt. Tos var izmantot papildu un individuālajam darbam.
 
Latviešu valodas aģentūrā ir izstrādāti jauni uzskates līdzekļi – tabulas gramatikas apguvei. Ceram, ka tās palīdzēs gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.

Tabulas gramatikas apguvei

Valodas prasme ir bagātība, kas piedāvā mums jaunas iespējas. Profesore I.Druviete atzīst: „Latviešu valodai ir pietiekami augsta konkurētspēja, tā pieder pie valodām ar lielu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē ar citām pasaules valodām.” Kā un kāpēc mēs mācāmies valodas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējiet Latviešu valodas aģentūras videofilmās: Kaoviets Ngujens, Hosams Abu Meri un Džordžs Stīls dalās latviešu valodas apguves pieredzē.

Filma ir šeit!


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas