Jaunumi novembrī

Meistarklase „Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē”

Kā mācīt valodu, ja klasē ir skolēni no dažādām valstīm? Kā mācīt – ja viens skolēns Latvijā dzīvo jau piecus gadus, cits – tikko atbraucis, bet vēl kāds te ir dzimis?

Ar savu pieredzi dalās skolotājas Gita Ernstsone un Ivita Treisnere. Skolotājas atzīst, ka valodas apguvē daudz var izdarīt, papildus izmantojot neformālās izglītības iespējas. Skolēniem divas reizes nedēļā ir teātra studija. Ar videofilmas palīdzību varēsim ne tikai piedalīties meistarklasē, bet arī ieskatīties vēl divās latviešu valodas stundās un iepazīties ar teātra studijas darbu, kur valodas apguvei veiksmīgi tiek izmantota drāmas metode.

Latviešu valodas aģentūra pateicas par drosmi un profesionalitāti skolotājām Gitai Ernstsonei un Ivitai Treisnerei, skolas direktorei Sanitai Briškai, kā arī privātās vidusskolas „RIMS” skolēniem.

Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas