Jaunumi martā

Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi un publicējusi 2 jaunus izdevumus diasporas nedēļas skolām.

Darba lapas „Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem”. Autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska ir izstrādājušas darba lapas, kaspalīdzēs bērniem apgūt un pilnveidot prasmes latviski runāt, lasīt un rakstīt, nedaudz iepazīt Latvijas dabu un tradīcijas, savukārt Skolotāju lapas palīdzēs plānot un organizēt darbu latviešu valodas apguves grupās. Mācību saturs ir sakārtots tematiski deviņos tematos, katram tematam ir divi apakštemati. Katra temata noslēgumā tiek piedāvāts ieskaites darbs kā iespēja konstatēt apgūtās prasmes. 

Darba lapas „Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem”. Izdevuma autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska piedāvā turpināt apgūt latviešu valodas prasmes, izmantojot darba lapas – klausoties, lasot, rakstot, runājot monologus, dialogus un strādājot kopā – grupās. Bērniem būs iespēja stāstīt par sevi un savu ģimeni, ikdienu un svētkiem, iesaistīties apkārtējos notikumos un darbībās, nedaudz padziļināt savas zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un literatūru.
Skolotāju lapās piedāvātajā materiālā būs iespējas gūt idejas un atbalstu latviešu valodas nodarbību organizēšanā, apgūstot visas valodas prasmes. Kopā varēsiet iejusties dažādās situācijās un vietās, plašāk iepazīt Latviju, lasīt nelielus tekstus un to fragmentus, organizējot darbu individuāli, pāros un grupās.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas