Jaunumi janvārī

Rakstā „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” ir sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Saite uz izdevumu:
https://www.yumpu.com/lv/document/view/56722514/tagad-2016-10

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar 2016. gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Latviskuma saglabāšana” (Janīna Kursīte), „Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes” (Ginta Zalcmane), „Vērtības 21. gadsimtā” (Ivars Ījabs), „Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?” (Roze Stiebra), „Dubultā identitāte – drauds latviskumam?” (Sandra Sebre), „Citādi latviskais” (Valentīns Lukaševičs).

Videolekcijas diasporai un imigrantiem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas