Jaunumi janvārī

Rakstā „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” ir sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Saite uz izdevumu:
http://online.fliphtml5.com/nwyb/geth/

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

 

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas